I sommer har vi skiftet ut 5 aggregat for Hå kommune.  Jobben ble levert i tide så alt var klart til skolestart. Vi har nå begynt på det sjette aggregatet. Takk til Hå kommune for godt samarbeid!