Nytt ventilasjonsanlegg på PPT Vigre for Hå kommune.

Aggregat fra Covent med behovstyrte luftmengder på oppholdsrom.

ferdigstilt i oktober.